twitter
No public Twitter messages.
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 maj

   

20 maj

Pełna wersja o historii Gwiazdy Dawida i trudnych pytaniach, które się wokół niej pojawiają.  

18 maj

Święta Biblijne Jezus, Maryja wraz  z Józefem byli  żydami wiernie przestrzegającymi przepisy Prawa Mojżeszowego. Ewangelie kilkukrotnie wspominają o pielgrzymce Jezusa do Jerozolimy. Jakie to były święta? Czy potrafisz je wymienić? Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie, ile było świąt biblijnych, jak wyglądały i które święta katolickie mają do nich bezpośrednie odniesienia? Więcej  

17 maj

Czy menora jest symbolem oficjalnym Izraela? Czy może Gwiazda Dawida? Problem ten na pierwszy rzut oka wydaje się nieoczywisty. A jest istotny, bo wchodzi w zakres religioznawstwa, i wychodzi np. w czasie obrad sejmowych…(jak to miało miejsce ostatnio podczas dyskusji o miejsce Gwiazdy Dawida w sali sejmowej…) Seria video dokładnie wyjaśni ten mały chaos informacyjny…  

21 lip

„Izrael stworzył Biblię, zaś Biblia stworzyła Izrael” – to powiedzenie zwięźle, lecz prawdziwie wyraża miejsce i rolę Biblii w tożsamości i dziejach wyznawców judaizmu. Religia żydowska nie jest monolitem – a stwierdzenie to dotyczy nie tylko jej współczesnego zróżnicowania, lecz również dawniejszej i nowszej historii. Odróżnić w niej należy dwa zasadnicze etapy: judaizm biblijny, który pokrywa się z rzeczywistością przedstawioną w czasach Starego i Nowego Testamentu, oraz judaizm pobiblijny, który wyłonił się pod koniec I wieku ery... 

27 cze

Kipa (dosłownie: kopuła) to hebrajskie określenie jarmułki, zwanej też kopel. Prawo żydowskie wymaga od mężczyzn przykrywania głowy, jako wyrazu szacunku i bojaźni bożej podczas modlitwy,  

24 cze

Bar Mitzwa Czy w czasach Jezusa obchodzono Bar Micwę? Wyrażenie to oznacza „syn przykazania„. Jest to specjalna uroczystość obchodzona od XIV wieku, podczas której chłopiec żydowski staje się pełnoletni wobec prawa religijnego. Chłopców uznaje się za dorosłych pierwszego dnia po 13 urodzinach.  

21 cze

Chasydzi Niektórzy twierdzą, że Żydami są wyłącznie chasydzi, ze swoimi charakterystycznymi pejsami, w długich czarnych płaszczach i w czarnych kapeluszach. W rzeczywistości jednak okazuje się, że judaizm przybrał wiele różnorodnych form, a nawet mało religijni spośród Żydów zachowują pewne obrzędy (np. obrzezanie).  

6 cze

Codzienne modlitwy odmawiane są rano („szacharit„), w południe („mincha„) i wieczorem („ma`ariw„). Ten zwyczaj ma swój początek u Dawida i Daniela, którzy modlili się trzy razy dziennie (Daniel 6:11, Psalm 55:18).  

27 maj

Zanim przejdę do omówienia poszczególnych świąt żydowskich , konieczne będzie wprowadzeia na temat kalendarza żydowskiego, kóry znacznie odbiega od gregoriańskiego. Kalendarz żydowski, lub hebrajski oznacza to samo co, kalendarz lunarny (solarno-lunarny), używany przez plemiona semickie od czasów przedhistorycznych. Ostateczną postać nadał mu w roku Sanhedryn w 395 r. pod przewodnictwem Hillela II.  

22 maj

Kaparot - ofiarowanie białej kury Jom Kippur W czasach Jezusa święta Jom Kipppur  zawierały obrzęd pokropienia (miejsca przebłagania) kapparot , którą było wieko Arki Przymierza. Skrapiano ją krwią młodego cielca, ofiarowanego na przebłaganie za grzechy. Współcześni Żydzi ofiarowują w tej samej intencji białe kury.  Hilasterion - to termin św. Pawła „narzędzie przebłagania” Rz 3, 23 nn. odnosi do Chrystusa, który staje się Nowa Arką Przymierza.  

28 kwi

Makieta Świątyni Jerozolimskiej Śmierć Jezusa stał się również końcem starego kultu, którego synonimem była Świątynia Jerozolimska. Zniszczcie tą świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję” powiedział Jezus w niedługim czasie przed swoja śmiercią i zmartwychwstaniem. Zachował się interesujący zapis historyczny dotyczący znaku ukazanego kapłanom żydowskim w świątyni: Chwała Pańska opuszcza przybytek tuż przed zburzeniem świątyni.  

27 kwi

Nie módl się, żeby się skończyły twoje kłopoty, bo wraz z nimi kończy się życie. * * * Pewna żydowska para małżeńska zbliża się do obchodów 50-tej rocznicy ślubu. Mąż dzwoni do syna, który mieszka w odległym mieście i mówi:  

20 kwi

Wieczerza sederowa Święto Pesach jest chronologicznie najstarszym świętem żydowskim – pierwszym w religijnym kalendarzu. Rozpoczyna się ono wieczorem 14 dnia miesiąca Nisan (przypadającego w marcu lub kwietniu). Dwa pierwsze i dwa ostatnie dni Paschy uważane są za „Jamim Towim” i w tych dniach pali się świece. 14 Nisan odbywa się w synagodze uroczyste nabożeństwo, a po powrocie do domów celebruje się uroczystą wieczerzę, zwaną sedar. Właśnie podczas takiej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii – a jeden z kielichów błogosławieństwa... 

19 kwi

Obchody Sukkot , Święta Namiotów Tradycja Niedzieli Palmowej wydaje się być ściśle powiązana z żydowskim zwyczajem „potrząsania lulaw” podczas obchodów świąt Sukkot (czyli Szałasów). Ten bukiet palmowy o bogatej symbolice jest m. in. wyrazem opatrzności Boga czuwającej nad swoim ludem.  

17 kwi

  Wieczerza sederowa Kiedy Stary Hillel robił przerwy w nauczaniu swoich uczniów, to miał zwyczaj spacerowania wraz z nimi. Jeden z jego uczniów zapytał go: „Mistrzu dokąd idziesz?” i dostał odpowiedź: „idę do domu wyrządzić przyjemność mojemu gościowi”. Na co oni się go dalej pytali: „codziennie masz gościa?”. On im odpowiedział: „Czyżby ta biedna dusza nie była gościem w tym ciele? Dzisiaj jest ona tutaj a jutro jej nie będzie…” (Midrasz Raba, Waikra 34)  

14 kwi

  Oczyszczanie domu z „Chamec” W tygodniu przed świętem Pesach sprząta się bardzo dokładnie domy, aby nie pozostał w nich żaden ślad CHAMEC (ZAKIS) czyli  kwasu (drożdży), wypieku z drożdżami badź zaczynem, bowiem drożdże przedstawiają grzech i złe instynkty, a także są symbolem próżności.  

10 kwi

Talerz Sederowy Uroczystości paschalne trwają tydzień, a ich kulminacja przypadała na 14 dzień żydowskiego miesiąca Nisan (podziału na miesiące dokonano w kalendarzu żydowskim według systemu lunarnego). Ich przebieg opierał się na zapisie Księgi Wyjścia (rozdział 12):  

22 lut

kingdom-business-ministries.org Szofar – instrument dęty o charakterze liturgicznym. Jest to rodzaj rogu wykonanego z rogu zwierzęcia koszernego, najczęściej baraniego. Jego zakrzywienia mają przypominać o tym, że człowiek ma się ugiąć przed wolą Bożą.  

20 lut

„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić” – 2 Mojż. 20:8 Na początku szabatu odmawia się uroczysty hymn, którego autorem jest Salomon Alcabez Ha-Lewi (1500-1570), słynny kabalista: Szabat jest już blisko, wyjdźmy radośnie na jego spotkanie! On źródłem naszego wesela i błogosławieństwa!  

19 lut

Ortodoksyjni Żydzi powstrzymują się w szabat od wszelkich prac, ponieważ siódmego dnia sam Pan zaprzestał Swego dzieła stworzenia.  Wśród nich najważniejsze to: pisanie, dokonywanie operacji pieniężnych i używania jakichkolwiek urządzeń.  

14 lut

Żydzi ortodoksyjni w trakcie modlitwy rumburak.friko.pl Rumburak.friko.pl Ortodoksyjni Żydzi codziennie modlą się w tałesie, z przytwierdzonymi do ramienia i czoła filakteriami, z jarmułką (kipą) na głowie, i miarowo kołyszą się zwróceni twarzami ku Jerozolimie (w diasporze), modląc się o powrót do Syjonu.  

5 lut

Powszechnie uważa się, że Judaizm jest religią skoncentrowana wokół sztywnej litery Prawa. W rzeczywistości jednak tradycja żydowska, która jako ustna funkcjonuje na równi ze spisaną w relacji Nauczyciel – Uczeń, ma dużą swobodę w interpretacji poszczególnych fragmentów Tory SPISANEJ zwanej inaczej MIKRĄ. Ile więc przykazań miał zachowywać ortodoksyjny Żyd w czasach Jezusa? Czy 613?  

6 gru

TORA  –  ŚWIĘTA KSIĘGA JUDAIZMU składa się z dwóch zasadniczych części: TRADYCJI USTNEJ – funkcjonującej od czasu objawienia na Synaju – w relacjach UCZEŃ  –  NAUCZYCIEL oraz TORY SPISANEJ – ZWANEJ INACZEJ MIKRĄ.