twitter
No public Twitter messages.
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
21 kwi

Sala na Górze - Wieczernik

Według Marka i Łukasza Jezus spożył Paschę na górnym piętrze, „na piętrze wielkim (anagaion mega) usłanym i gotowym”, (Mk 14,15; Łk 22,12).

Inne określenie tej sali to ‚hiperoon”, częściej spotykana w Dziejach Apostolskich, ale znaczenie pozostaje takie samo: ” „sala na górze”. Istniał pewien problem z ustaleniem lokalizacji jerozolimskiej tego miejsca.

Tradycja pierwszych wieków łączyła Wzgórze Zachodnie z salą na górze, w której schronili się uczniowie po wniebowstąpieniu. Dopiero od V w. Zaczęto to pomieszczenie utożsamiać z miejscem, w którym odbywała się Ostatnia Wieczerza.

Sala, w której również po śmierci i zmartwychwstaniu Pana spotykali się uczniowie w obawie przed Żydami i w oczekiwaniu na Ducha Świętego, mieściła około 120 osób, a więc musiała być dosyć duża. (Dz 1, 15-26).

Obecnie miejsce to sytuowane jest na Wzgórzu Zachodnim, a niektórzy suponują, że było to miejsce należące do bogatego krewnego Jana, który najprawdopodobniej wywodził się z rodziny kapłańskiej.

Na Wzgórz Zachodnim wierni chrześcijanie na początku II w. Zbudowali tu „Kościół Boży” zwany później „Kościołem apostołów”.” Za Teodozjusza I około 382 r. dobudowano do niego oktagonalny Kościół, kilkadziesiąt lat później wzniesiono Bazylikę Świętego Syjonu (Hagia Sion). Było to miejsce pamięci Wieczernika, Zaśnięcia Maryi, a nawet biczowania i św. Szczepana (tu czczono jego relikwie), a 26 grudnia obchodzono wspomnienie króla Dawida oraz św. Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy.

źr:  H. Seweryniak, Geografia wiary, Warszawa 2010, s. 222-223.

W Ojczyźnie Chrystusa, red. zbior.; Kraków 2009.

Skomentuj: